Archive | November, 2010

Kitap Özeti: “Dünya Düzdür” (The World is Flat, by Thomas L. Friedman)

22 Nov

Merhaba, Thomas L. Friedman tarafından yazılan “Dünya Düzdür” kitabını kısaca tanıtmak istiyorum.

İlk olarak kitabın yazarı Thomas L. Friedman defalarca Pulitzer kazanmış bir New York Times yazarıdır.  4ncü kitabı olan “Dünya Düzdür” yayınlandığı Nisan 2005 ile Mayıs 2007 tarihleri arasında New York Times’ın en çok satan kitaplar listesinde yer almıştır.

Kitap genel olarak küreselleşmenin aşamalarını ve bunu sağlayan nedenleri (ülkeler arasındaki duvarların yıkılması, internet gibi teknolojik gelişmeler, dış kaynak kullanımı, tedarik zinciri kullanımı gibi…) detaylandırmaktadır.

Ayrıca kitabın önemli kısmı, insanların ve şirketlerin küreselleşme karşısında almaları gereken önlem ve izlemeleri gereken yolları anlatmaktadır.

Kitabın İngilizce özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İyi haftalar !

The World is Flat Book Summary

http://www.idefix.com/kitap/dunya-duzdur-yirmi-birinci-yuzyilin-kisa-tarihi-thomas-l-friedman/tanim.asp?sid=LC6XB7V07D8DQUXGNT52

http://www.thomaslfriedman.com/

Advertisements

Book Summary: “The World is Flat” by Thomas L. Friedman

21 Nov

I present the book summary of “The World is Flat” by Thomas L. Friedman.

Thomas L. Friedman is an American journalist, columnist of New York Times, Marshall scholar and multi Pulitzer Price winning author.

His 4th book, “The World is Flat” was on the New York Times Best Seller List from its publication in April 2005 until May 2007. Since July 2006, the book has sold more than two million copies.

The book generally describes the steps of globalization and the events created it (like Coming down of Walls, World Wide Web, Outsourcing, Off Shoring, Supply Chaining, etc.).

Also, important part of the book describes what should people and companies do to use globalization for themselves.

Have a nice week !

The World is Flat Book Summary

http://www.amazon.com/WORLD-FLAT-HISTORY-TWENTIETH-FIRST-CENTURY/dp/B0026GMYN2/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1290361652&sr=8-3

http://www.thomaslfriedman.com/

Proje Yönetiminin Ardındaki Matematik “Kazanılmış Değer Yönetimi”

17 Nov

Bugünün gittikçe yataylaşan ve hiyerarşileri azalan organizasyonlarında proje yönetiminin rolü de orantılı olarak artmaktadır.  Ayrıca, yeni ürünlerin zamanında ve bütçesinde tamamlanması için hemen hemen bütün büyük şirketler değişik birimlerde çalışan insanları bir araya getirebilmek için gene proje yönetim metodolojilerinden yararlanmaktadır.

Buna karşılık, diğer yönetim disiplinleri ile karşılaştırıldığında, modern proje yönetimi oldukça yeni bir kavramdır. İlk olarak 1950’lerde Amerikan devlet programlarında bu disiplin kullanılmaya başlanmış, 1990lardan itibaren tüm sektörlerde gittikçe yaygınlaşarak kullanımına devam edilmiştir. 

Günümüzde, çeşitli birimlerdeki insanların koordinasyonlarının yanı sıra, proje performansının objektif olarak ölçülebilmesi ve problem anında gerekli aksiyonların alınabilmesi için ölçüm yapmaya yarayacak matematiksel tekniklerden de yararlanılmasının gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma önemli bir matematiksel proje yönetim tekniği olan “Kazanılmış Değer Analizi” üzerinde durmaktadır.

Çalışmanın ilk bölümünde genel proje yönetimi ile ilgili genel tanımlar verilmiştir. Takip eden bölümlerde iki önemli proje kısıdı olan “zaman” ve “maliyet” üzerinde durulmuştur. “Kazanılmış Değer Analizi” ise son kısımda detaylandırılmıştır.

The Mathematics Behind Project Management “Earned Value Management”

17 Nov
Project Management is an important role in today’s flattener organizations. As companies continue to reduce hierarchical levels and move toward more horizontal structures, more people with project management skills are needed. Also, in order to launch the new products on time and in budget, nearly all the important companies use project management skills, to coordinate people from manufacturing to marketing and finance.
On the other hand, related to other management disciplines, modern project management is pretty new. It first started to be used in the USA by government programs in 1950s, but it has been used widely in all sectors beginning from 1990s and it still improves. Today, it is seen that although human skills are important in order to establish the necessary coordination between people and departments, technical skills are equally important to measure the project performance objectively and to take necessary actions. This study concentrates on an important mathematical project management technique “Earned Value Management” in order to highlight these necessary technical skills.
In the first part we give necessary concepts about project management. In the following parts we highlight methods for management of two important project constraints “time” and “cost”. “Earned Value Management” technique is highlighted in the final part.